15/01/2018

Đại hội công đoàn cơ sở Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 29/12/2017 Tại Văn Phòng HIDICO, Công đoàn cơ sở Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu ra:

* Ban chấp hành gồm 05 đồng chí:

  1/ Đồng chí Lê Hoàng Bắc- Chủ tịch Công đoàn

  2/ Đồng chí Võ Thị Điệp - Phó Chủ tịch.

  3/ Đồng chí Lê Trường Thọ - Ủy viên Ban chấp hành.

  4/ Đồng chí Lê Hồng Hoa - Ủy viên Ban chấp hành.

  5/ Đồng chí Trần Kim Minh Thư - Ủy viên Ban chấp hành.

* Ủy Ban kiểm tra:

  1/ Đồng chí Lê Hồng Hoa - Chủ nhiệm UBKT.

  2/ Đồng chí  Dương Nghĩa Sĩ - Thành viên.

  3/ Đồng chí Phương Mẩn Đạt- Thành viên.

                                 Ban chấp hành Khóa X nhiệm kỳ 2017-2022

                                Tặng Hoa và quà cho BCH nhiệm kỳ 2012-2015

Tin tức nổi bật khác