Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà và Khu Công Nghiệp Đổng Tháp (HIDICO)

 

Số 12 Lý Thường Kiệt, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Điện thoại: 84.277.3853164

Fax: 84.277.3856562

Email: congtyhidico@gmail.com