05/04/2016

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm gian hàng trưng bày sản phẩm Block Bê tông bọt của Công ty cổ phần Khoa học công nghệ HIDICO

Ngày 07/03/2016 tại Hội nghị giám sát " Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo" được tổ chức tại Cần Thơ. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm quan gian hàng trưng bày sản phẩm Block Bê tông bọt của Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ HIDICO.

          Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đến xem sản phẩm Block Bê tông bọt của HIDITECH

Ông Lý Thanh Tâm Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần khoa học công nghệ HIDICO giới thiệu cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về sản phẩm Block Bê tông bọt

Tin tức nổi bật khác

Điều lệ HIDICO

03/06/2016

Điều lệ HIDICO