19/12/2019

Tình hình cho thuê lại đất Khu công nghiệp Sa Đéc

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và khu công nghiệp Đồng Tháp thông báo tình hình diện tích đất chưa cho thuê, cho thuê lại trong khu công nghiệp Sa Đéc như sau:

- Diện tích quy hoạch KCN: 1.319.546,4m2

- Diện tích đất công nghiệp cho thuê lại QSDĐ:1.036.776,84m2

- Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê lại QSDĐ:1.032.753,24m2

- Diện tích đất công nghiệp chưa cho thuê lại lại 4.023,60m2

Tin tức nổi bật khác

Điều lệ HIDICO

03/06/2016

Điều lệ HIDICO