03/06/2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019 (lúc 9h00 ngày 14/6/2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp

       Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019.

      Thời gian lúc 09g00 ngày 14/6/2019

      Chi tiết thông báo download tại đây HIDICO_TB moi ho dai hoi co dong bat thuong 2019

 

Tin tức nổi bật khác

Điều lệ HIDICO

03/06/2016

Điều lệ HIDICO