02/04/2019

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 (Biên bản và nghị quyết Đại hội)

Sáng ngày 29/3/2019, tại Phòng họp văn phòng Công ty HIDICO - số 12 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp.

Đại hội có 17 người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 2.440.792 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,36% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thông qua Nghị Quyết Đại hội cô đông thường niên 2019 (file đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019)

DHCD 2019

 

DHCD 2019-1

Tin tức nổi bật khác