08/04/2016

Cát

1- Giới thiệu:
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và khu công nghiệp Đồng Tháp có chức năng khai thác cát sông, được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp phép khai thác tại các mỏ:
- Khu vực 1: Thuộc xã Tân Thuận Tây và phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Khu vực 2: Thuộc xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh; xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh; và các xã Tân Mỹ, Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
 
Công ty HIDICO cung cấp các loại cát san lấp:
 
 
2- Đặc tính kỹ thuật:
 
 
STT
 
Chỉ tiêu thử
 
Đơn vị
Kết quả cát san lắp
 
Tiêu chuẩn thử
Mỏ Phường 11- Trần Quốc Toản
 
Mỏ cát Mỹ Xương
1
Khối lượng riêng
g/cm3
2.64
2.62
TCVN 7572-4:2006
2
Khối lượng thể tích xốp
kg/m3
1279
1245
TCVN 7572-6:2006
3
Độ hổng
%
49.9
50,9
TCVN 7572-6:2006
4
Độ ẩm
%
5.7
27.5
TCVN 7572-7:2006
5
Lượng bụi, bùn, sét
%
1.6
10.6
TCVN 7572-8:2006
6
Môđun độ lớn
 
1.52
1.1
TCVN 7572-2:2006

 

3- Quy trình sản xuất:
Cát sông được khai thác bằng xáng gàu cạp cát (xáng cạp). Phạm vi khai thác được giới hạn bởi các phao. Gàu cạp cát thả tự do theo trọng lực xuống đáy sông hai nửa gàu được mở ra, nhờ lực kéo cạp hai nửa gàu dưới khép lại, cạp khai thác cát sông và nhờ hệ thống cạp nâng, gàu được kéo lên khỏi mặt nước và sản phẩm được đưa vào phương tiện vận chuyển.
 
4- Lợi ích:
- Hàng năm cung cấp nhu cầu cát rất lớn cho những dự án san lấp trong và ngoài tỉnh, góp phần cho sự phát triển nền kinh tế của địa phương.
- Việc khai thác cát sông còn có tác động đến sự biến đổi hiện trạng của dòng sông và mang tính tích cực nhiều hơn qua việc khơi thông luồng lạch cũng như nắn dòng chảy trên sông Tiền.
 
5- Giá cả:
Sản phẩm cát của Công ty HIDICO giao tại mỏ với giá bán sĩ.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Tên: Phòng Sản xuất Kinh doanh Công ty HIDICO
- Địa chỉ: Số 12 đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0277.3 859695 - Fax: 0277.3856562
- Email: congtyhidico@gmail.com

Dự án liên quan