30/12/2016

HIDICO tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2016

Lúc 8h30 ngày 30/12/2016 tại Phòng họp công công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và khu công nghiệp Đồng Tháp họp tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng hoạt động của hidico group, chủ trì cuộc họp Ông Nguyễn Tấn Ngân - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty. 

 

 

Tin tức nổi bật khác

Điều lệ HIDICO

03/06/2016

Điều lệ HIDICO