08/04/2016

Thông báo thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần

Kính gửi: Qúi cổ đông Công ty HIDICO

     Căn cứ nghị quyết 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/8/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và khu công nghiệp Đồng Tháp,
     Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phát hành thêm 1.000.000 cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành2:1 ( cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
     Nay Công ty thông báo đến quý cổ đông gửi giấy chứng nhận sở hữu cổ phần về Công ty để điều chỉnh thông tin trên giấy chứng nhận. Đồng thời, Quý cổ đông có thay đổi thông tin cá nhân( thay đổi địa chỉ, thông tin trên giấy chứng CMND/Giấy ĐKKD,..) vui lòng thông báo để Công ty tiến hành điều chỉnh lại cho chính xác.
    Đề nghị Quý cổ đông gửi hồ sơ về Công ty chậm nhất đến hết ngày 30/9/2014theo địa chỉ sau:
      Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và khu công nghiệp Đồng Tháp.
      Địa chỉ: số 12Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.
      Điện thoại: 067.3852 084
      Gặp Ông Dương Nghĩa Sĩ ( Điện thoại: 0917.20.20.40) - email: nghiasi.duong@gmail.com) hoặc Ông Lê Hồng Hoa (Điện thoại: 0919.68.69.67)
      Rất mong nhận được sự phối hợp từ Qúy cổ đông!
                                                                
                                                                TỔNG GIÁM ĐỐC


                                                                         (Đã ký)

                                                                 Nguyễn Tấn Ngân

Tin tức nổi bật khác