03/04/2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp

Sáng ngày 30/3/2018, tại Phòng họp văn phòng Công ty HIDICO - số 12 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp.

Đại hội có 21 người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 1.946.113 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,14% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thông qua Nghị Quyết Đại hội cô đông thường niên 2018 (file đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018)

 

 

Tin tức nổi bật khác

Điều lệ HIDICO

03/06/2016

Điều lệ HIDICO