Thông Tin Thị Trường
Liên Kết WebSite
Lượt truy cập
0261689
Get the Flash Player to see this banner. (May tinh cua ban can duoc cai dat Flash Player de xem duoc noi dung cua banner)
 
Tin Tức Công Ty
 

 
Biên bản họp, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và biên bản bầu cử Trưởng Ban kiểm soát TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
Tài liêu Đại hội cổ đông năm 2014 Thông báo chốt danh sách cổ đông tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Siêu thị tổng hợp tại dự án khu dân cư chợ Mỹ Trà
Thời gian tổ chưc Đại hội cổ đông 2014 Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 -2015
Thông báo chốt danh sách cổ đông tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Thông báo chốt danh sách cổ đông tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI Tiến sĩ. Nguyễn Tấn Ngân Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và khu công nghiệp Đồng Tháp. Người tiên phong trong lĩnh vực vật liệu mới
THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 Thông báo Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và khu công nghiệp Đồng Tháp rút khỏi danh sách công ty đại chúng
[ 1 ] [ 2 ]

 

 
Tin Tức Bất Động Sản

Video clip
Dự Án